Imido Extra 5L

kr415.00

Kjøp nå med

Beskrivelse

Produkttype:
Alkalisk vannbasert rengjøringsmiddel.

Sammensetning:
Biologisk lett nedbrytbare tensider.

Bruksområde:
Spesielt utviklet for bruk i bilvaskemaskinener.
Utmerket også for manuell vask. Fjerner effektivt asfalt, sot og traffikfilm.

Bruksanvisning:
Imido extra kan påføres med høytrykksspyler. Benytt varmt eller kaldt vann. Varmt vann øker avfettingseffekten. Imido extra kan også påføres med lavtrykkssprøyte. Påfør vaskeløsningen med jevne bevegelser nedenfra og oppover. Sørg for at alle flater blir fuktet. La midlet virke i ca. 3-5 min. Spyl av med høytrykksspyler nedenfra og oppover flatene slik at vaskemiddel og høytrykksstrålen får virke sammen. Spyl til slutt godt ovenfra og ned. Solvarme biler avkjøles med kaldt vann før påføring.
Vaskemidlet må ikke tørke inn på kjøretøyet.

Egenskaper:
Spesifikk vekt: 1,080 kg/m3, Viskositet:20 cP, PH- bruksløsning: 10-11
Spesiell aktiv formel. Ingen lukt. Uten glykoleter, Ikke kaustisk. Fjerner alle typer oljer og fett. Uskadelig på alle harde flater som tåler vann.

Blandingsforhold:
Kjøretøy 1:15-1:30
Verkstedgulv 1:5-1:10
Husvask 1:30
Aluminiums filter 1:20

Lagringsbetingelser og holdbarhet:
Lagres frostfritt, bruksløsningen oppevares i lukket emballasje. Tilnærmet ubegrenset holdbarhet i lukket emballasje. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Pakning:
Kanner á 25 ltr og fat á 205 ltr og 1000 ltr IBC

Miljøforhold:
Tilfredsstiller kravene til vaske-og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig
Avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.

Sikkerhetsforhold:
IMIDO EXTRA er irriterende for øynene, huden. Får man stoffet
I øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller.

Erklæring:
Dette produktet er produsert i Norge, for Norske forhold.

Tilleggsinformasjon

Vekt 6 kg
Dimensjoner 18.5 × 12 × 29 cm

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Imido Extra 5L”