Power Foam 25L

kr1,587.00

Kraftig høyt skummende såpe til bruk i skumkanon.

Tilsatt voks og glansgivende tensider.

Kjøp nå med

Beskrivelse

Produkttype:
Alkalisk vannbasert rengjøringsmiddel.
Sammensetning:
Biologisk lett nedbrytbare tensider.

Bruksområde:
Spesielt utviklet for bruk i skumanlegg.
Utmerket også for manuell vask. Fjerner effektivt asfalt og trafikkfilm.
Bruksanvisning:
Powerfoam påføres med skumlanse. Benytt varmt eller kaldt vann. Varmt vann øker avfettingseffekten. Påfør vaskeløsningen med jevne bevegelser nedenfra og oppover. Sørg for at alle flater blir fuktet. La midlet virke i ca. 3-5 min. Spyl av med høytrykksspyler nedenfra og oppover flatene slik at vaskemiddel og høytrykksstrålen får virke sammen. Spyl til slutt godt ovenfra og ned.
Egenskaper:
Spesifikk vekt: 1,090 kg/m3, Viskositet:23 cP, PH- bruksløsning: 11-12
Spesiell aktiv formel. svak lukt. Uten løsemiddler. Fjerner alle typer trafikk smuss. Uskadelig på alle harde flater som tåler vann.
Lagringsbetingelser og holdbarhet:
Lagres frostfritt, bruksløsningen oppevares i lukket emballasje. Tilnærmet ubegrenset holdbarhet i lukket emballasje. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Pakning:
Kanner á 25 ltr og fat á 205 ltr og 1000 ltr IBC
Miljøforhold
Tilfredsstiller kravene til vaske-og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig
Avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.
Sikkerhetsforhold:
Powerfoam er etsende for øynene, og irriterende for huden og luftveiene. Får man stoffet
I øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller.
Erklæring:
Dette produktet er biologisk lett nedbrytbart, og er produsert i Norge, for norske forhold.

 

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Power Foam 25L”

Du liker kanskje også…